top of page

"Lõim" tähendab piki kangast suunduvaid lõngu ja "leer" tähendab laagrit. Uuemas eesti keeles on lõimimise tähenduseks kujunenud veel ka kokku liitmine ja ühte sulatamine. Kokkuvõttes tähendab "lõimeleer" kohta, kus eesti noored üle maailma kohtuvad ja sõlmivad sõprussidemeid, mis on niisama tihedad nagu hästi kootud kangas. 

"Leeri" sõnal on eesti keeles mitmeid pisut erinevaid tähendusi, see kõlab vanamoodsamalt ja luulelisemalt kui "laager". Ajalooliselt on mõlemad saksa laenud (vrd sks lernen), lihtsalt laenatud eri murdevariantidest ning on algselt tähendanud peatuspaika, kuhu kokku kogunetakse ja midagi ka õpitakse.

pngLOGO.png
bottom of page