top of page

MTÜ Lõimeleer tänab kõiki oma toetajaid!
Eriti selle aasta suurtoetajat KÜSK-i.

EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Lõimeleer projekti „Noorsootööteenused väliseesti noortele: äriplaani teostamine“ (1.12.2019 – 31.12.2020) summas 23 340 eurot.

Projekti raames kindlustatakse MTÜ Lõimeleer pikaajaline jätkusuutlikkus Viljandimaal noorsoo- ja kogukonnatöö teenuste pakkumisel väliseesti ja kohalikele noortele ning nende peredele. Projekti meeskonna ja mentorite ning analüütikute koostöös kaardistatakse ja ratsionaliseeritakse ühingu tööprotsessid ja kommunikatsioon ning laiendatakse sihtrühma.

Lõimeleer tänab!

ask logo ee.png
bottom of page