top of page

MTÜ Lõimeleer on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja kui heategevuslikult ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing (Maksu- ja Tolliameti otsus nr 12.2-6/00189).

MTÜ juhatuse liikmed on Priit-Kalev Parts, Kaarina Ritson ja Eve Aasa.

IMG_5974.JPG

Priit-Kalev Parts (sünd 1972) on keskkonnakaitse doktor (väitekirja teemaks kestlik kogukonnakorraldus). On töötanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias alates 2005. aastast rahvusliku ehituse programmijuhina, lektori ja kaasprofessorina, asutanud Kultuuriakadeemia eelretsenseeritava teadusajakirja Studia Vernacula ja olnud selle peatoimetaja 2013−2017. Juhtinud mitmeid arendusprojekte (EAS, LEADER, INTERREG) Kultuuriakadeemias ja mitmetes kodanikuühendustes. Alates 2017. aastast töötab Kultuuriakadeemias vähendatud koormusega, tegutsedes ettevõtjana (OÜ Tuudevere Kordon).

Kaarina.jpg

Kaarina Ritson (sünd 1973) on ühiskonnateaduste magister, töötab Oslo Ülikooli (Oslo Metropolitan University) teadusfinantseerimise spetsialistina. Kaarina on tegutsenud ajakirjanikuna, tõlgina ja tõlkijana. Ühiskondlikus plaanis on Kaarina üks Oslo Eesti kooli rajajaid ja oli aastaid Norra Eesti Ühingu juhatuse liige. 2019. a. suvel juhtis Kaarina ESTO (ülemaailmsed Eesti kultuuripäevad) raames võrgustike päeva üritust “Väliseesti laste- ja noortelaagrid Eestis ja välismaal”. MTÜ igapäevatöös on Kaarina kanda peamiselt suhtlus välis-Eesti organisatsioonidega, samuti taotluste, avalike tekstide jms kooskõlastamine ning nõustamine avaliku suhtluse osas.

Eve Aasa (sünd 1981) on Saaremaa Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja. Hetkel õpib Tallinna Ülikoolis Haridusteaduste Instituudis magistriõppes noorsootöö korralduse erialal. Eve korraldab suve perioodil Saaremaal noorte laagreid, malevaid ja kirjutab erinevaid projekte. Eve on kohalikus gümnaasiumis ka liiklusõpetaja ja joogaõpetaja. Lisaks panustab vabatahtlikuna peaasi.ee vaimse tervise kohvikute töösse ning on vabatahtlik Sotsiaalkindlustusametis taastava õiguse konfliktivahendajana.
MTÜ igapäevatöös on Eve kanda peamiselt laagritegevustega seotud teemad ning kohapeal laagri juhtimine.

bottom of page