top of page

MTÜ Lõimeleer eesmärgid
 

  1. Panustada praktilise noorsoo- ja kogukonnatöö kaudu eesti keele ja kultuuri püsimisse läbi aegade.
     

  2. Kindlustada välismaal elavate Eesti juurtega noorte ja nende perede kultuuriline ja sotsiaalne sidusus kodu-Eestiga, et hõlbustada väljarännanute naasmist või mitmenda põlvkonna väliseestlaste Eestisse pöördumist. 
     

  3. Edendada noorsootöö ja kogukonnatöö kaudu tasakaalustatud regionaalset ja demograafilist arengut Viljandimaal Tääksi kandis, pakkudes ka muudes Eesti maapiirkondades rakendatavat arengumudelit ning võimalusel laieneda ühingu tegevustega Tääksist kaugemale.

bottom of page