top of page

MTÜ Lõimeleer

Registrikood 80449620

Aadress: Tuudevere kordon, Aimla küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond 70403

e-mail: mtu.loimeleer@gmail.com

Telefon: +37205230

MTÜ Lõimeleer on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on välismaal elavate noorte eestlaste ning Eestiga seotud mitmekultuuriliste perede kultuuriline ja sotsiaalne sidusus kodu-Eestiga.

 

MTÜ Lõimeleer on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja kui heategevuslikult ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing (Maksu- ja Tolliameti otsus nr 12.2-6/00189).

MTÜ juhatuse liikmed on Priit-Kalev Parts, Kaarina Ritson ja Eve Aasa.

bottom of page